Mudrost

Kada osoba koja je zaljubljena u Boga uđe na pijacu ili u krčmu, ta pijaca ili krčma postaje njegovom bogomoljom, a kada trgovac ili pijanac uđe u bogomolju, ona postaje njegovom pijacom ili krčmom. Sve što činimo određeno je našim srcima, a ne našim fizičkim prisustvom i pojavljivanjem tu i tamo. Sufija ne procjenjuje druge…

Nastavi čitanje →

Post sa posvetom

Naši prijatelji nas ocjenjuju po vrlinama, a naši neprijatelji ocjenjuju nas po našim mahanama. Blago li se onim insanima koji su za PRIJATELJA izabrali Allaha, svog Gospodara i na tom putu istrajavaju. Osim što su izvan vlasti šejtanove, obuhvaćeni su skrivenom blagonaklonošću Božijom i bit će potpomognuti i upućeni melecima milosti. Za takve Kur'an kaže:…

Nastavi čitanje →

Hadis

"Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." Muhammed a.s., kaže u hadisu: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na…

Nastavi čitanje →

Hadis

Rekao je Muhammed a.s.: Ponižen i osramoćen bio čovjek kod koga se ja spomenem, a on ne donese salavate na mene. Ponižen i osramoćen bio čovjek koji dočeka ramazan, pa mu prođe prije nego mu se oprosti. Ponižen i osramoćen bio čovjek kod kojeg roditelji dočekaju starost, a ne uvedu ga u Džennet.

Nastavi čitanje →

……

“Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu bit će, sigurno, najgore poniženi.”  “Allah je zapisao: ‘Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!’ Allah je, zaista, moćan i silan.”  “Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im…

Nastavi čitanje →

Hadis

Usame Bin Zejd je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kada je rekao: ‘Na Sudjiem danu će se dovesti čovjek i baciti u vatru, pa će mu crijeva iz stomaka ispasti, te će on oko njih kružiti, kao što magarac kruži u mlinskoj okretaljci. Stanovnici Džehennema će se oko njega iskupiti i…

Nastavi čitanje →